Konzultační a poradenská činnost

Nabízím oceňování rozpočtů na stavbách železničních ve vazbě na zvolenou technologii a stavební postupy, zejména kolejových objektů a staveb v programu KROS v aktuální cenové úrovni sborník SUOŽI a URS.

Nabízím zpracování elektronických nabídek a zajištění kvalifikačních předpokladů v elektronicky podávaných soutěžích.

Nabízím technické a technologické konzultace pro stavby na železnici a související infrastruktuře.

Orientační ceny podle objemu a míry exkluzivity koeficienty takto:

Základní jednorázové ocenění pro soutěž z podkladů objednatele bez kontroly výměrnic
Do 1 mil. - 0,005 (min. 2 000 Kč)
Do 10 mil. - 0,003 (min. 5 000 Kč )
Do 100 mil. - 0,0005 (min. 30 000 Kč)   

Exkluzivní, tzn. nepostoupitelná, nesdílená s vyhledáním „obchodních rezerv“ při zvolené technologii či možných odchylek od reality ve výkazu výměr, včetně zapracování změn zadání objednatelem
Do 1 mil. - 0,01 (min. 10 000 Kč)
Do 10 mil. - 0,005 (min. 25 000 Kč)
Do 100 mil. - 0,002 (min. 35 000 Kč)

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.